קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: ירושלים

קול קורא
הסתדרות מדיצינית הדסה מכריזה על משרה פנויה למנהל/ת מחלקת פנימית א'
בבתי החולים האוניברסיטאיים של "הדסה"
בקמפוס עין כרם

*המודעה כתובה בלשון זכר אבל ההצעה מיועדת לגברים ונשים.

הכישורים הדרושים כתנאי להצגת המועמדות הם:
• תואר מומחה בתחום.
• ניסיון קליני עשיר, של לפחות 10 שנים ניסיון מיום סיום ההתמחות.
• רצוי ניסיון ויכולת מוכחת בניהול וארגון של צוות רופאים, אחיות ועובדי שירותי בריאות אחרים בהיקף גדול. יכולת ניהול ועבודה בצוות רב-תחומי עם אחריות לשירות קליני, הוראה ומחקר.
• יתרון למינוי אקדמי בכיר בבית ספר לרפואה במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל, או מינוי אקדמי מקביל במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחוץ לארץ המאפשר קבלת מינוי אקדמי בכיר בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ו"הדסה".
• ניסיון רב בהוראה לסטודנטים ומתמחים, הן בהוראה חזיתית והן בקבוצות להוראה ליד מיטת החולה.
• ניסיון בניהול מחקר וביצועו, בהיקף רחב, במימון מקורות תחרותיים, כולל בינלאומיים, וע"י צוות מחקר. רשימת פרסומים נאותה ומתאימה לתפקיד זה.
• ידרשו התאמות ייחודיות של דרישות התפקיד לפעילות המחלקה.
• המנהל הנבחר ישרת במסגרת אגף הפנימי בהדסה אשר בראשו עומד מנהל אגף, ויהיה כפוף לו, ויהיה כפוף למנהל בית החולים, והכל במסגרת הגדרת סמכויות וכפיפיות שנקבעו בהדסה.

המינוי הינו לשש שנים, כאשר השנתיים הראשונות הן שנות ניסיון.
בתום הקדנציה המלאה של שש שנים, קיימת אפשרות להארכה לארבע שנים נוספות.
לאחר תום כהונתו כמנהל מחלקה במשך שש שנים לפחות, יועסק המנהל באגף הפנימי ותנאי העסקתו יהיו כשל מנהל יחידה.
להדסה שמורה הזכות לנייד לפי שיקול דעתה את מי שייבחר למשרה בין שני הקמפוסים.
הכל בהתאם לכללים הנהוגים והמחייבים בהדסה מעת לעת.
הדסה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת על זכותה לאתר מועמדים כשירים נוספים.

פניות ובקשות בצירוף קורות חיים ורשימת פרסומים ושלושה מכתבי המלצה, יש להגיש למנהל הכללי של הסתדרות מדיצינית הדסה, פרופ' יורם וייס, במייל:[email protected]
לא יאוחר מ - 25 יוני 2024.