מחקרים

תועלת של טיפול עם אקוליזומאב עבור תסמונת אורמית-המוליטית

נמצא כי יש מתאם בין גנוטיפ הגורם לתסמונת אורמית-המוליטית לא שגרתית מתווכת מערכת המשלים לבין תועלת הטיפול ושרידות ללא אי-ספיקת כליות סופנית

17.12.2023, 17:16

באופן היסטורי, מרבית המטופלים עם תסמונת אורמית-המוליטית לא שגרתית מתווכת מערכת המשלים (Complement-Mediated atypical Hemolytic Uremic Syndrome - CaHUS) מדרדרים עד כדי אי-ספיקת כליות סופנית (End-Stage Kidney Disease- ESKD). מחקרים קצרי מועד עם זרוע יחידה אשר בחנו את תועלת הטיפול עם אקוליזומאב הדגימו יעילות.

תוצאות המחקר הדגימו כי בנבדקים עם CaHUS, מותאמים על פי גנוטיפ, השרידות המצטברת המשוערת ל-5 שנים ללא ESKD עלה מ-39.5% בעוקבת מקרי הביקורת ועד 85.5% עבור עוקבת הנבדקים שטופלו עם אקוליזומאב (יחס סיכונים של 4.95, רווח בר-סמך של 95%, 2.75-8.9; p=0.000, עם NNTי[Number Needed to Treat] של 2.17, רווח בר-סמך של 95%, 1.81-2.73). התוצא של הטיפול עם אקוליזומאב נמצא במתאם עם הגנוטיפ. בניתוח רב-משתני נמצא כי רמות נמוכות של קריאטנין בסרום, ריכוז נמוך של טסיות, לחץ דם נמוך, גיל צעיר בהתייצגות ומשך נמוך בין התייצגות התסמינים ועד קבלת מנה ראשונה של אקוליזומאב הינם במתאם לקצב סינון גלומרולרי משוער של מעל 60 מ"ל/דקה כעבור שישה חודשים. שיעורי הזיהום עם מנינוגוקוק בקבוצת הטיפול היה גבוה פי 550 בהשוואה לשיעורי הזיהומים באוכלוסייה הכללית. שיעורי ההישנות לאחר הפסקת הטיפול עם אקוליזומאב עמד על 1:9.5 שנות אדם עבור נבדקים עם מוטציה פתוגנית, ועל 1:10.8 שנות אדם עבור אלו עם מוטציה עם משמעות לא ברורה. לא הודגמו הישנויות במשך 67.3 שנות אדם ללא טיפול עם אקוליזומאב, עבור נבדקים ללא מוטציות גנטיות נדירות. שישה נבדקים עם כליות מתפקדות נאלצו להתחיל מחדש טיפול עם אקוליזומאב, ואף לא אחד מהם הדרדר ל-ESKD. בנוסף הודגם כי מוטציות פתולוגיות בשני אללים של גנים לעיבוד RNA, כולל EXOSC3, האחראיים לקידוד חלקים חשובים באקסום של RNA, גורמים להופעת CaHUS עמיד לטיפול עם אקוליזומאב. מוטציות רצסיביות בגן HSD11B2 גורמות לעודף מינרלוקורטיקואידים ועלול להתייצג גם עם מיקרואנגיופתיה קרישתית.

מסקנת החוקרים הייתה כי יש קשר בין הגנוטיפ הגורם ל-CaHUS לבין שרידות טובה ללא ESKD.

מקור:

Vicky Brocklebank, Patrick R. Walsh, Kate Smith-Jackson, Thomas M. Hallam, Kevin J. Marchbank, Valerie Wilson, Theophile Bigirumurame, Tina Dutt, Emma K. Montgomery, Michal Malina, Edwin K. S. Wong, Sally Johnson, Neil S. Sheerin, David Kavanagh; for the NRCTC aHUS Research Consortium , Atypical hemolytic uremic syndrome in the era of terminal complement inhibition: an observational cohort study. Blood 2023; 142 (16): 1371–1386. doi: https://doi.org/10.1182/blood.2022018833

נושאים קשורים:  מחקרים,  אקוליזומאב,  תסמונת אורמית-המוליטית,  גנוטיפ,  אי-ספיקת כליות
תגובות