מחקרים

האם שילוב בין טקרולימוס לבין תרופות נגד קורונה מעלה סיכון לפגיעה כלייתית?

נמצא כי שילוב בין טקרולימוס ונירמלטרנביר/ ריטונאביר מעלה את הסיכון לפגיעה כלייתית, תופעה שלא נמצאה עבור מספר רב של שילובים נוספים בין טקרולימוס לתרופות כנגד קורונה

כליה (איור: אילוסטרציה)
כליה (איור: אילוסטרציה)

נירמלטרנביר/ ריטונאביר הינו תכשיר נוגד נגיפים חדיש הניטל דרך הפה אשר מיועד לטיפול בקורונה, וטקרולימוס הינה תרופה המדכאת את פעילות מערכת החיסון אשר נמצאת בשימוש נרחב. צפויות להיות אינטראקציות בין תרופתיות בין נירמלטרנביר/ ריטונאביר לבין טקרולימוס. עם זאת, מידע על אודות האינטראקציות הבין תרופתיות הללו הינו מוגבל. במחקר זה החוקרים ביקשו להעריך את האינטראקציה הבין-תרופתית בין טקרולימוס לבין נירמלטרנביר/ ריטונאביר ולבצע ניתוח חוסר מידתיות (disproportionality analysis) על מנת לבחון את האפשרות כי משלב זה יוצר רעילות כלייתית.

תוצאות המחקר הדגימו כי שילוב בין טקרולימוס לבין נירמלטרנביר/ ריטונאביר הינו קשור באופן מובהק להופעה של פגיעה כלייתית חריפה (41.13%), עליה בריכוז הקריאטנין בסרום (14.18%), אי-ספיקת כליות (2.84%) ופגיעה בתפקוד הכלייתי (2.84%). תוצאות אלו, המדגימות פגיעה כלייתית עקב השילוב, נותרו מובהקים גם בניתוח לפי תתי-קבוצות. לא הודגמו סימנים לפגיעה כלייתית בקבוצת הטיפול עם נירמלטרנביר/ ריטונאביר בלבד. בקבוצות הטיפול עם קילגבמיב/ טיקסגבימאב עם טקרולימוס ובקבוצת הטיפול עם רמדסיביר וטקרולימוס נצפו סמנים לפגיעה כלייתית, אשר נעלמו בניתוח הנתונים לפי תתי-קבוצות.

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנן אינטראקציות בין-תרופתיות משמעותיות בשילוב בין נירמלטרנביר/ ריטונאביר וטקרולימוס, וכי השילוב ביניהן מעלה מאוד את הסיכון לפגיעה כלייתית חריפה.

מקור:

Qin F, Wang H, Li M, Zhuo S, Liu W. Drug-drug interaction of Nirmatrelvir/ritonavir and tacrolimus: A potential risk disproportionality analysis of nephrotoxicity from COVID-19 reports in FAERS. Expert Opin Drug Saf. 2023 Jul 24:1-7. doi: 10.1080/14740338.2023.2239156. Epub ahead of print. PMID: 37477905.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ריטונביר,  פגיעה כלייתית חריפה,  קורונה,  19-COVID,  טקרולימוס,  אינטראקציה בין תרופות
תגובות