מחקרים

הסתיידות בעורקים הכליליים נקשרת עם תוצאים כלייתיים חמורים

דירוג גבוה של הסתיידויות בעורקים הכליליים נקשר עם עלייה בסיכון להתקדמות למחלת כליות כרונית. הסיכון היה מוגבר במיוחד בקרב חולי סוכרת סוג 2 ומטופלים שאינם מקבלים נוגדי טסיות

ציון גבוה בדירוג ההסתיידויות בעורקים הכליליים (CACS: Coronary Artery Calcification scores) נקשרת עם סיכון מוגבר לתחלואה קרדיו-וסקולרית בקרב מטופלים עם מחלת כליות כרונית (CKD). עם זאת, הקשר בין CACS ובין התקדמות של CKD עדיין אינו ברור.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'American Society of Nephrology', החוקרים בדקו 1,936 חולי CKD (בשלבים G1-G5, ללא טיפול חלופי לכליות) אשר השתתפו במחקר 'Korean Cohort Study for Outcome in Patients With CKD'. המנבא העיקר היה קטגוריות Agatston CACS בבסיס (0 AU, 1-100 AU, and >100 AU).

התוצא הראשוני של המחקר היה התקדמות של ה-CKD, אשר הוגדרה כירידה של ≥50% ב-eGFR, או מצב של כשל כלייתי עם טיפול חליפי.

במהלך תקופת המעקב שנמשכה 8,130 שנות אדם, התוצא הראשוני אירע בקרב 584 (30.2%) מטופלים. במודל הסיכונים המתוקנן והספציפי לסיבה, CACS של AU 1-100 (יחס סיכונים, 1.29; רווח בר-סמך של 95% 1.04-1.61) ו-CACS >100 AU (יחס סיכונים 1.42, רווח בר-סמך של 95% 1.10 עד 1.82) נקשרו עם סיכון מוגבר באופן מובהק לתוצא הראשוני של המחקר. יחס הסיכונים אשר נקשר עם כל לוג סטיית תקן אחת של CACS היה 1.13 (רווח בר-סמך של 95% 1.03-1.24). כאשר אירועים קרדיווסקולריים שאינם קטלניים הוגדרו כמשתני-לוואי של זמן, CACS של 1-100 AU (יחס סיכונים 1.31; רווח בר-סמך של 95% 1.07-1.60) ו- CACS >100 AU (יחס סיכונים 1.46; רווח בר-סמך של 95% 1.16-1.85) נקשרו גם כן עם סיכון מוגבר להתקדמות של ה-CKD. הקשר היה חזק יותר במטופלים מבוגרים, חולי סוכרת סוג 2, ובקרב אלו שלא קיבלו טיפול נוגד טסיות. יתר על כן, מטופלים עם CACS גבוה יותר נמצאו כבעלי שיעור ירידה מוגבר באופן מובהק של ה-eGFR.

החוקרים מסמכים כי ממצאי המחקר מצביעים על כך שדירוג הסתיידות גבוה בעורקים הכליליים נקשר באופן מובהק עם עלייה בסיכון לתוצאים כלייתיים חמורים, ולהתקדמות למחלת כליות כרונית.

מקור:

Yun, H.-R., Joo, Y. S., Kim, H. W., Park, J. T., Ik Chang, T., Son, N.-H., Yoo, T.-H., Kang, S.-W., Sung, S., Lee, K., Lee, J., Oh, K.-H., & Han, S. H. (2022). Coronary Artery Calcification Score and the Progression of Chronic Kidney Disease. Journal of the American Society of Nephrology : JASN, ASN.2022010080.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת כליות כרונית,  תחלואה קרדיווסקולרית,  עורקים כליליים,  הסתיידות עורקים
תגובות