מחקרים

ניבולומאב בשילוב רדיותרפיה במטופלים עם קרצינומה גרורתית של הכליה

תוצאות מחקר NIVES שלב II: לא נראה שיפור משמעותי בתוצאים של שילוב ניבולומאב עם רדיותרפיה סטראוטקטית במטופלים עם קרצינומה גרורתית של הכליה

13.06.2022, 16:13
סרטן הכליה. אילוסטרציה

ניבולומאב הראתה יתרון בשרידות כוללת במטופלים שטופלו בעבר עם קרצינומה גרורתית של הכליה (mRCC - metastatic renal cell carcinoma). התפקיד של רדיותרפיה סטראוטקטית (SBRT -stereotactic body radiotherapy) ב-mRCC עדיין לא הוגדר.

במאמר שפורסם בכתב העת European Urology, מטרת החוקרים הייתה להעריך את היעילות והבטיחות של SBRT בשילוב עם ניבולומאב כקו טיפול שני או שלישי למטופלים עם mRCC.

המאמר עוסק במחקר NIVES, מחקר שלב II, חד זרועי ורב-מרכזי במטופלים עם mRCC בעלי אתרי גרורות ניתנים למדידה שהתקדמו לאחר טיפול נוגד אנגיוגנזה ושנמצאו מתאימים ל-SBRT.

המטופלים קיבלו טיפול באמצעות SBRT לנגע במינון 10 גריי ב-3 פרקציות למשך 7 ימים מהעירוי הראשון של ניבולומאב. ניבולומאב ניתן תחילה במינון 240 מ"ג בכל 14 ימים למשך 6 חודשים, ולאחר מכן במינון 480 מ"ג אחת ל-4 שבועות במטופלים שהגיבו לטיפול.

השערת החוקרים הייתה שהטיפול המשולב של ניבולומאב ו-SBRT ישפר את שיעור התגובה האובייקטיבית בהשוואה לטיפול בניבולומאב בלבד מ-25% (נתון שנלקח מביקורות שנעשו בעבר) ל-40%. תוצאים משניים היו שרידות ללא התקדמות מחלה, שרידות כוללת, שיעור שליטה במחלה בגרורות שהוקרנו ואלו שלא הוקרנו ובטיחות.

69 מטופלים השתתפו במחקר בין יולי 2017 ועד מרץ 2019. שיעור התגובה האובייקטיבית היה 17% ושיעור השליטה במחלה היה 55%. זמן שרידות ללא התקדמות מחלה החציוני היה 5.6 חודשים (רווח בר סמך 95% 2.9-7.1), וזמן השרידות הכוללת החציוני היה 20 חודשים (רווח בר סמך 95% 17-לא הושג). לאחר שנה וחצי של מעקב, 23 מטופלים נפטרו. הזמן החציוני לקבלת תגובה לטיפול היה 2.8 חודשים ומשך זמן תגובה חציוני היה 14 חודשים. לא עלו דאגות חדשות בנוגע לבטיחות.

מסקנת החוקרים הייתה כי לא נמצאו ראיות מספיקות על מנת להציע לשלב את הטיפול בניבולומאב עם SBRT. לא נראה ערך מוסך בשילוב בזה במטופלים עם mRCC. עם זאת, יש להעריך את אפשרות הטיפול הזו במטופלים עם מיעוט גרורות או מחלה שמתקדמת מעט.

ניבולימואב בשילוב עם SBRT לא הראתה שיפור משמעותי בתוצאים במטופלים עם קרצינומה גרורתית של הכליה. עם זאת, הגישה נבדקה ונמצאה כבטוחה, עם תגובה טובה באזורים המוקרנים.

מקור:

Nivolumab in Combination with Stereotactic Body Radiotherapy in Pretreated Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma. Results of the Phase II NIVES Study, European Urology, Volume 81, Issue 3, 2022, Pages 274-282, ISSN 0302-2838, https://doi.org/10.1016/j.eururo.2021.09.016.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה,  ניבולומאב,  רדיותרפיה,  סרטן גרורתי של תאי הכליה
תגובות