מחקרים

צריכת אשלגן לא נמצאה כמשפיעה על תמותה בחולי דיאליזה

במחקר שנערך על חולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בדיאליזה לא נמצא קשר בין צריכת אשלגן בתזונה ובין תמותה. בנוסף, לא נמצא קשר בין צריכת אשלגן לבין אירועי היפרקלמיה

מכונת דיאליזה (צילום: אילוסטרציה)

הגבלת צריכת האשלגן בתזונתם של חולי דיאליזה נחשבת למומלצת על ידי ההנחיות המקובלות, וזאת על אף מחסור במידע מהימן על כך. לפיכך, מטרת החוקרים הייתה להעריך את הקשר בין צריכת אשלגן לבין תמותה, וכן האם היפרקלמיה מהווה את הקשר בין שני הגורמים הללו.

במסגרת מחקר שפורסם בכתב העת 'American Society of Nephrology', נסקרו באירופה ובדרום אמריקה 8,043 מבוגרים המטופלים בדיאליזה על דרך קבע. לצורך כך, נאספו נתונים שונים הסוקרים את תזונתם, מותם ואשפוזם של חולי אי-ספיקת כליות סופנית שטופלו עם דיאליזה. החוקרים מדדו את ערכי הבסיס של צריכת האשלגן על ידי שאלון התזונה 'Global Allergy and Asthma European Network', וביצעו אנליזות  time-to-eventותיווך (mediation).

ערך הבסיס של צריכת האשלגן החציונית היה 3.5 (טווח בין-רבעוני 2.5-5.0) גרמים ליום. במהלך תקופת המעקב החציונית של 4.0 שנים (25,890 שנות אדם), נצפתה תמותה של 2,921 נבדקים (36%). לאחר תיקנון מאפייני הבסיס, כולל מחלות קרדיאליות וקבוצות מזון, צריכת האשלגן לא נקשרה עם תמותה מכלל הסיבות (all-cause mortality) (לכל צריכה גבוה יותר ב-1 גרם ליום: יחס הסיכונים 1.00; רווח בר-סמך של 95% [CI] 0.95-1.05). אנליזת תיווך לא הראתה קשר בין צריכת אשלגן לבין תמותה, באופן ישיר או באופן בלתי תלוי עם רמות האשלגן בסרום (יחס הסיכונים 1.00; [CI 1.00-1.00], יחס הסיכונים 1.01; [CI 0.96-1.06], בהתאמה). צריכת אשלגן לא נקשרה באופן מובהק לרמות האשלגן בסרום (0.03; CI 0.01- עד 0.07 מיליאקוויולנט/ליטר על צריכת אשלגן גבוהה יותר ב-1 גרם ליום). כמו כן, צריכת אשלגן אף לא נקשרה לשכיחות היפרקלמיה בבסיס (≥ 6.0 מיליאקוויולנט/ליטר) (יחס הסיכויים 1.11; CI 0.89-1.37 על כל 1 גרם ליום צריכה גבוהה יותר של אשלגן). יש לציין כי היפרקלמיה אכן נקשרה עם תמותה קרדיווסקולרית (יחס הסיכונים 1.23; CI 1.03-1.48).

החוקרים מסכמים כי צריכה תזונתית גבוהה יותר של אשלגן לא נקשרה עם היפרקלמיה או עם תמותה בחולי דיאליזה.

מקור:

Bernier-Jean, A., Wong, G., Saglimbene, V., Ruospo, M., Palmer, S. C., Natale, P., Garcia-Larsen, V., Johnson, D. W., Tonelli, M., Hegbrant, J., Craig, J. C., Teixeira-Pinto, A., & Strippoli, G. F. M. (2021). Dietary Potassium Intake and All-Cause Mortality in Adults Treated with Hemodialysis. Clinical Journal of the American Society of Nephrology: CJASN, CJN.08360621. https://doi.org/10.2215/CJN.08360621

נושאים קשורים:  מחקרים,  אשלגן,  תזונה,  דיאליזה,  תמותה,  היפרקלמיה
תגובות