מחקרים

שימוש במתוטרקסט במינון נמוך לטיפול בחולי אי ספיקת כליות כרונית

חוקרים מצאו כי מתוטרקסט במינון נמוך בטוח לשימוש בקרב חולי אי ספיקת כליות כרונית בדרגה קלה-בינונית

כליות (אילוסטרציה)

שימוש במתוטרקסט במינון נמוך (LD-MTX) נמצא בהתוויית-נגד בקרב חולי אי ספיקת כליות (CKD) במצב מתקדם. עם זאת, הבטיחות הכלייתית של השימוש במתוטרקסט במצב של תפקודי כליות תקינים ובמצב של מחלת כליה כרונית במצב קל עד בינוני טרם בורר די הצורך.

במחקר שפורסם בכתב העת Journal of the American Society of Nephrology, בדקו החוקרים את ערך ה-eGFR והתוצאים הכלייתיים השליליים על רקע שימוש במתוטרקסט. לצורך כך ערכו החוקרים ניתוח שניוני של נתוני המחקר CIRTי(Cardiovascular Inflammation Reduction), מחקר כפול-סמיות מבוקר אינבו.

המטופלים חולקו ל-2 קבוצות - קבוצת LD-MTX פומי (מינון 15-20 מ"ג\שבוע) וקבוצת אינבו. החלוקה בוצעה באופן אקראי, מתוך אוכלוסיית משתתפים מבוגרים עם מחלות קרדיווסקולריות וסוכרת ו/או סינדרום מטבולי. כל המטופלים קיבלו חומצה פולית במינון של 1 מ"ג שישה ימים בשבוע. לא נכללו במחקר חולים עם מחלה ראומטית מערכתית ועם רמת פינוי קריאטינין הנמוכה מ-40 מ"ל/דקה.

הפרש ΔeGFR מקו הבסיס חושב בשיטת הריבועים הפחותים. בכל ביקור, נערכה השוואה של נתון זה בין קבוצות המחקר השונות. נוסף לכך, נערכה השוואה של היקף התוצאים הכלייתיים השליליים בין הקבוצות, באמצעות שימוש מודל Cox לסיכונים פרופורציונליים.

קבוצת LD-MTX מנתה 2,391 משתתפים וקבוצת האינבו מנתה 2,395 משתתפים. בתחילת המעקב, ממוצע הגילאים עמד על 66, 19% מהנבדקים היו נשים, וערך ה-eGFR הממוצע עמד על 80 מ"ל/ דקה/ 1.73 מ"ר. 54% מהנבדקים סבלו ממחלת כליה כרונית בשלב 2 ו-18% ממחלה בשלב 3. משך הזמן החציוני למעקב עמד על 23 חודשים.

בתוצאות המחקר הודגם כי בקרב קבוצת LD-MTX נצפתה ירידה מתונה יותר ב-eGFR בהשוואה לקבוצת האינבו (הפרש ריבועים פחותים של ΔeGFR מקו בסיס: 0.93/מ"ל 1.73 מ"ר, רווח בר סמך 95%: 0.45-1.40, p<0.001).

לסיכום, מתוצאות המחקר עולה כי מתוטרקסט במינון נמוך (LD-MTX) הינו בטוח לשימוש במטופלים עם תפקוד כלייתי תקין ובמטופלים עם אי ספיקת כליות כרונית בדרגה קלה-בינונית.

מקור: 

Sparks, J et al. Journal of the American Society of Nephrology. 2021 Sep 22:ASN.2021050598.doi: 10.1681/ASN.2021050598

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי-ספיקת כליות,  מתוטרקסט,  תפקודי כליות
תגובות