מחלת כליות סופנית

סרטן ילדות והסיכון למחלת כליות סופנית

במחקר זה נמצא כי ישנו קשר בין סרטן ילדות ומחלות כליה סופניות בבגרות, נתון המחזק את הצורך במעקב נפרולוגי הדוק וממושך בקרב אוכלוסיה זו

מחלת כליות כרונית (צילום: אילוסטרציה)

עליה בשכיחות מקרי הסרטן בקרב ילדים, לצד שיפור באמצעי הטיפול, הביאה למספר הולך וגדל של שורדים ממחלת הסרטן. על אף החשיפה של אותם ילדים למגוון רב של גורמים אשר ביכולתם לפגוע בתפקוד הכליות, מספר מועט של מחקרים בחנו את הקשר בין סרטן ילדות למחלות כליה עתידיות.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי שפורסם ב-Journal of the American Society of Nephrology, חוקרים העריכו את הסיכון למחלת כליות סופנית (ESKD) בקרב מטופלים אשר שרדו סרטן בילדות. במחקר השתתפו 1,468,600 מתבגרים ישראלים שנתוניהם נאספו במסגרת הערכתם לשירות הצבאי בין השנים 1967-1997. לאחר רישום מפורט של רקע המשתתפים, בוצעה חלוקה לשלוש קבוצות מעקב: 1,444,345 משתתפים ללא רקע של גידולים, 23,282 משתתפים עם רקע של גידול שפיר ו-973 משתתפים בעלי רקע של ממאירות (למעט סרטן כליות). על מנת להעריך את יחס הסיכון (HR) ל-ESKD נעשה שימוש במודל רגרסיית קוקס.

תוצאות המחקר הדגימו כי במהלך 30.3 שנות מעקב בממוצע, 2,416 (2%) משתתפים ללא היסטוריה של גידולים פיתחו ESKD. אף על פי שרקע של גידולים שפירים לא נמצא בקשר לסיכון מוגבר ל-ESKD, משתתפים עם היסטוריה של ממאירות כן הדגימו סיכון מוגבר באופן משמעותי ל-ESKD בהשוואה לקבוצה ללא רקע של גידולים כלל. זאת לאחר תקנון לגיל, מין, תקופת רישום ומוצא ההורים (יחס סיכון מותאם, 3.2; רווח בר-סמך 95%, 1.3-7.7).

החוקרים סיכמו כי סרטן בילדות נמצא בקשר לסיכון מוגבר ל-ESKD. מסקנה זו מחזקת את הצורך במעקב נפרולוגי ממושך והדוק עבור אוכלוסייה זו.

מקור: 

JASN February 2021, 32 (2) 495-501; DOI: https://doi.org/10.1681/ASN.2020071002

נושאים קשורים:  מחלת כליות סופנית,  סרטן בילדות,  נפרולוגיה,  מחקרים ישראליים,  מחקרים
תגובות