מחקרים

פגיעה כלייתית משמעותית והסיכון לדימום במהלך טיפול נוגד קרישה לפקקת ורידים תסחיפית

חוקרים סבורים כי חולים עם פגיעה משמעותית בתפקוד הכלייתי, נמצאים בסיכון מוגבר לדימומים מסיביים

ידוע כי הזיהוי של ירידה בתפקוד הכלייתי בחולים עם פקקת ורידית תסחיפית, חיוני הן לבחירת הטיפול נוגד הקרישה והן להערכת הסיכון לדימום מסיבי, העולה בעת פגיעה שכזו. מטרת החוקרים הייתה להגדיר האם הנוסחאות CG (Cockcroft and Gault) ו-CKD‐EPIי(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) מצליחות לזהות פגיעה משמעותית בתפקוד הכלייתי בחולים עם פקקת ורידית תסחיפית, להם אותו סיכון לדימום מסיבי.

החוקרים השוו את המאפיינים הקליניים והתוצאים במהלך 3 החודשים הראשונים של טיפול בנוגדי קרישה, בחולי פקקת ורידים תסחיפית מרישום RIETE, להם פגיעה משמעותית בתפקוד הכלייתי. הפגיעה הוגדרה על פי נוסחאות ה-CG ו/או ה-CKD‐EPI (קצב סינון גלומרולרי מוערך של פחות מ-30 מ"ל/דקה ופחות מ-30 מ"ל/דקה/1.73 מטר רבוע, בהתאמה). התוצא העיקרי היה דימום מסיבי.

החוקרים מצאו כי עד אוקטובר 2017, 41,796 חולים נכללו ברישום ה-RIETE. הם מצאו כי בקרב 4,676 חולים עם פגיעה כלייתית משמעותית (על פי אחת מהנוסחאות לפחות), הפגיעה לא אומתה על ידי הנוסחה השנייה ב-1,904 נבדקים (40.7%). בנוסף, נמצא כי הסיכון לדימום מסיבי עלה בכל תת קבוצה של חולים עם פגיעה כלייתית משמעותית, בהשוואה לחולים ללא פגיעה שכזו (CG או CKD‐EPI של פחות מ-30 - יחס סיכויים של 2.26, רווח בר-סמך 95%: 2.01‐2.53; רק CG של פחות מ-30 - יחס סיכויים של 1.72, רווח בר-סמך 95%: 1.37‐2.13; רק CKD‐EPI של פחות מ-30 - יחס סיכויים של 2.34, רווח בר-סמך 95%: 1.77‐3.05; CG ו- CKD‐EPI של פחות מ-30 - יחס סיכויים של 2.47, רווח בר-סמך 95%: 2.16‐2.83; כולם לעומת CG ו-CKD‐EPI של פחות מ-30).

החוקרים הגיעו למסקנה כי נוסחאות החישוב CG ו-CKD‐EPI, מצליחות לזהות תת קבוצות שונות של חולים עם פגיעה כלייתית משמעותית, עובדה המביאה לתוצאות לא תואמות ב-40.7% מהחולים. לטענת החוקרים, בלי קשר לנוסחה שזיהתה אותם, חולים עם פגיעה כלייתית משמעותית הינם בעלי סיכון גבוה יותר לסבול מדימום מסיבי במהלך טיפול עם נוגדי קרישה.

מקור:

Catella, J. et al. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2020; 18(7); 1728-1737. https://doi.org/10.1111/jth.14837

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול נוגד קרישה,  פגיעה בתפקוד הכלייתי,  דימום מאסיבי
תגובות