דום נשימה בשינה

ההשפעה של השתלת כליה על החומרה של דום נשימה בשינה

חוקרים סבורים כי השתלת כליה משפרת את חומרת דום הנשימה בשינה

ידוע זה מכבר כי עומס יתר של נוזלים קשור להימצאות מוגברת של דום נשימה בשינה, בחולים עם מחלת כליה סופנית. במחקר פרוספקטיבי זה, החוקרים שיערו כי שיפור בתפקוד הכלייתי ובמצב הנוזלים לאחר השתלת כליה, יכולים לשפר את חומרת דום הנשימה.

החוקרים הכלילו 196 חולים הנמצאים ברשימת ההמתנה להשתלת כליה, להם ביצעו בדיקת סקר לנוכחות של דום נשימה בשינה, באמצעות בדיקת פוליסומנוגרפיה לילית בבית, על מנת למדוד את ה-AHIי(apnea‐hypopnea index). בנוסף, עברו הנבדקים בדיקת BIAי(Bioelectrical impedance analysis) על מנת להעריך את הרכב גופם.

החוקרים העריכו 42 מתוך 88 (44.9%) נבדקים עם דום נשימה בשינה (AHI של 15 או יותר לשעה), 6 חודשים לאחר השתלת כליה. את הנבדקים השוו ל-27 נבדקי בקרה. החוקרים מצאו שיפור מובהק אך מזערי ב-AHI לאחר ההשתלה (מ-44.2 עם סטיית תקן של 24.3, ל-34.7 עם סטיית תקן של 20.9 לשעה, p=0.02). שיפור זה היה בקורלציה משמעותית עם ירידה בעומס הנוזלים (מ-1.8 עם סטיית תקן של 2, ל-1.2 עם סטיית תקן של 1.2 ליטרים, p=0.02) ואחוז המים בגוף (מ-54.9% ל-51.6%, p=0.003). לדעת החוקרים, ייתכן כי העלייה באחוז השומן לאחר ההשתלה (מ-26% ל-30%, p=0.003) פגעה בהשפעה החיובית של ההשתלה על חומרת דום הנשימה בשינה. לעומת זאת, בקבוצת הבקרה כלל הפרמטרים נותרו ללא שינוי.

החוקרים הגיעו למסקנה כי דום נשימה בשינה הינו תופעה נפוצה בחולי כליה סופניים, וחומרתו השתפרה באופן חלקי לאחר השתלת כליה. החוקרים סבורים כי יש להעריך באופן שיטתי נוכחות וחומרה של דום נשימה בשינה, לפני ואחרי השתלת כליה.

מקור: 

Ogna, V. F. et al. (2020). American Journal of Transplantation. https://doi.org/10.1111/ajt.15771

נושאים קשורים:  דום נשימה בשינה,  השתלת כליה,  עומס נוזלים,  מחלת כליה סופנית,  מחקרים
תגובות