נכון לעכשיו, אינדיקציות ל-renal replacement therapyי(RRT) עדיין שנויות במחלוקת. לא ברור לגמרי האם RRT מוקדם יכול לשפר את הפרוגנוזה של חולים קשים המאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ. במחקר חדש, שנערך ב-Capital Medical University בבייג'ין, סין, והתפרסם בכתב העת Nephrology, ביקשו החוקרים להעריך את היחס בין תזמון תחילת RRT לבין פרוגנוזה קצרת-טווח במטופלים אשר מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ.

במחקר רטרוספקטיבי, בדקו החוקרים נתונים מ-28 בתי חולים שונים בבייג'ין. המטופלים אשר נכללו במחקר טופלו ב-RRT בין מרץ 2012 לבין אוגוסט 2012.

בסך הכול 9,049 מקרים נבדקו, ו-281 מטופלים אשר עברו RRT נרשמו למחקר וחולקו לקבוצה של מטופלים שלא שרדו (n=144) ומטופלים אשר שרדו (n=137) לפי מצב המטופל 28 ימים לאחר תחילת האשפוז ביחידה לטיפול נמרץ. זמן החציון לתחילת RRT עמד על 1 (0-25) ו-1 (0-21) ימים בשתי הקבוצות, בהתאמה (P=0.001) ותדירויות אוליגוריה/אנוריה בזמן תחילת RRT עמדו על 76.6% ו-65.3% (P=0.036), בהתאמה.

שיעור התמותה של אותם מטופלים אשר עברו RRT תוך 24 שעות מתחילת האשפוז ביחידה לטיפול נמרץ היה נמוך יותר מאשר אותם מטופלים שטופלו לאחר 24 שעות (P=0.014). אצל מטופלים עם אוליגוריה/אנוריה בזמן תחילת RRT, שיעור התמותה לאחר 28 ימים עמד על 52.8%, שיעור גבוה יותר מאשר שיעור תמותה של 39% אצל אותם מטופלים ללא אוליגוריה/אנוריה בזמן תחילת RRTי(P=0.036). אנליזה לוגיסטית רב-משתנית הראתה שהתחלה מאוחרת של RRT הייתה גורם סיכון בלתי-תלוי לתמותה תוך 28 ימים (יחס צולב 1.139, רווח סמך 1.046-1.242; P=0.003).

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שתזמון RRT קשור לתמותה תוך 28 ימים אצל מטופלים אשר מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ. התחלה מוקדמת של RRT עלולה לשפר את שיעורי ההישרדות במטופלים אלו.

מקור:

Jia, Y. , Jiang, L. , Wen, Y. , Wang, M. , Xi, X. and Du, B. (2018), Effect of timing of renal replacement therapy on outcomes of critically ill patients in the intensive care unit. Nephrology, 23: 405-410. doi:10.1111/nep.13076